Kawasaki KX250 C1-2 Genuine Spare Parts

1983

Bodywork

Fenders 83 KX250 C1

Fenders 84 KX250 C2

Footrests 83 KX250 C1

Footrests 84 KX250 C2

Frame 83 KX250 C1

Frame 84 KX250 C2

Frame Fittings 83 KX250 C1

Frame Fittings 84 KX250 C2

Fuel Tank 83 KX250 C1

Fuel Tank 84 KX250 C2

Labels 83 KX250 C1

Labels 84 KX250 C2

Owner Tools 83 KX250 C1

Owner Tools 84 KX250 C2

Seat 83 KX250 C1

Seat 84 KX250 C2

Side Covers 83 KX250 C1

Side Covers 84 KX250 C2

Stand 83 KX250 C1

Stand 84 KX250 C2

Braking

Brake Pedal Torque Link 83 KX2

Brake Pedal Torque Link 84 KX2

Front Brake 83 KX250 C1

Front Brake 84 KX250 C2

Front Master Cylinder 83 KX250

Front Master Cylinder 84 KX250

Rear Hub Brake Chain

Rear Hub Brake Chain 84 KX250

Cables

Cables 83 KX250 C1

Cables 84 KX250 C2

Engine

Air Cleaner 83 KX250 C1

Air Cleaner 84 KX250 C2

Carburetor 83 KX250 C1

Carburetor 84 KX250 C2

Clutch 83 KX250 C1

Clutch 84 KX250 C2

Crankcase 83 KX250 C1

Crankcase 84 KX250 C2

Crankshaft Piston 83 KX250 C1

Crankshaft Piston 84 KX250 C2

Cylinder Head Reed Valv

Cylinder Head Reed Valv

Engine Covers Water Pump 83 Kx

Engine Covers Water Pump 84 Kx

Gear Change Drum Forks 83 Kx

Gear Change Drum Forks 84 Kx

Gear Change Mechanism 83 KX250

Gear Change Mechanism 84 KX250

Ignition Coil 83 KX250 C1

Ignition Coil 84 KX250 C2

Kickstarter Mechanism 83 KX250

Kickstarter Mechanism 84 KX250

Muffler 83 KX250 C1

Muffler 84 KX250 C2

Radiators 83 KX250 C1

Radiators 84 KX250 C2

Transmission

Transmission 84 KX250 C2

Oem Spares

Ignition 83 KX250 C1

Ignition 84 KX250 C2

Number Plate 83 KX250 C1

Number Plate 84 KX250 C2

Steering

Front Fork 83 KX250 C1

Front Fork 84 KX250 C2

Handlebar 83 KX250 C1

Handlebar 84 KX250 C2

Suspension

Rear Suspension 83 KX250 C1

Rear Suspension 84 KX250 C2

Shock Absorber 83 KX250 C1

Shock Absorber 84 KX250 C2

Swing Arm 83 KX250 C1

Swing Arm 84 KX250 C2

Wheels

Front Hub 83 KX250 C1

Front Hub 84 KX250 C2

Wheels Tires 83 KX250 C1

Wheels Tires 84 KX250 C2Kawasaki KX250 C1-2 1983 Spare Parts

KAWASAKI KX250 C1-2 1983 spare parts .

Genuine Parts

CategoryOFF ROAD
Engine Size250

Similar KAWASAKIs